Jaký plot použít?

12.01.2023

Ne všude jsme my lidé vždycky vítaní. Je i celá řada soukromých objektů a pozemků, na kterých nás jejich majitelé nevidí rádi, a je i hodně míst, kde vysloveně nemáme co pohledávat. A ať už má taková nepřístupnost jakýkoliv důvod, jedno je jisté. Že by to měli ti, kdo nejsou někde zvaní, akceptovat.

Jenže ne každý z nás to akceptuje, ne každý z nás se vždy drží za hranicemi míst, na která ho nikdo nezve. Někdy bychom se mohli dostat tam, kam nemáme, omylem, někdy bychom tam ale vstoupili a také často vstupujeme i tehdy, když nás tam nechtějí, nevědomky. A je docela pochopitelné, že majitele takových nemovitostí nebaví pořád vycházet ven a odhánět někoho, kdo mu tam vadí. Jenže co jiného by se dalo proti těm nezvaným dělat?

Řešení samozřejmě existuje. Je způsob, jak někdy veřejnosti naznačit, že někde nemá co pohledávat, a jak jí někdy třeba i přímo zabránit ve vstupu do takových míst. Dá se to prostě vyřešit tím, že si majitel postaví kolem svého objektu a pozemku plot. A je to.

Každý z nás přece ví, že je-li něco oplocené, může tam vstoupit jedině tehdy, když je tam zván. A obvykle se tak i zachováme, když dorazíme k nějakému plotu. A když nás ani tento neodrazuje dostatečně? Pak musí být takový plot natolik robustní, aby se přes něj ten nezvaný ani nedostal.

A který plot je přesně tím, co zabrání ve vstupu nežádoucích osob a třeba i zvěře? Obvykle plot betonový. Jak přece všichni víme, je beton něco pevného, co odolává jak vlivu lidí, tak i rozmarům počasí a dalším vlivům. A navrch je na plotech z betonu sympatické vlastně i to, že nejde jen o nějaké betonové desky, které by se kolem míst, jež mají chránit, vztyčily. I z betonu se dají vytvářet ploty krásné, tento lze samozřejmě kombinovat i s jinými materiály, a každý si tu tak může vybrat přesně to, co mu připadne jako ideální k ohraničení jeho nemovitosti.