BETONOVÉ PLOTY A PLOTOVÉ VÝPLNĚ

Bezpečí a maximální soukromí

Říkáte si, že Váš plot si zaslouží opravit? Nebo přemýšlíte rovnou o novém? A víte o tom, že trendem posledních let je stavba betonových plotů? Postavíte je za pár dní a vydrží na věky. Jejich hlavní výhodou je bezpečnost a ochrana soukromí, navíc jsou k dispozici ve velkém množství dekorů a variant. Betonové ploty je také možné kombinovat s dalšími materiály jak je například dřevo. Podívejte se do naší galerie, kde najdete ukázky hotových plotů.

Jak se staví betonový plot?

Představte si to zjednodušeně jako skládačku. Nejprve připravíme základy a ukotvíme plotové sloupky z betonu. Plot se staví z hotových betonových desek o různých velikostech, vylévaných do forem. Desky se pak nasouvají mezi ukotvené plotové sloupky do požadované výšky. My však ještě doporučujeme využít extra služby, a to je spárování. To zamezí profukování plotem a také se tak desky dokonale ukotví. 

Ploty stavíme na přání od minimální výšky 50 cm až do 300 cm. Další rozměry naleznete na obrázku níže. Jednotlivé dekory betonových desek a další druhy plotových výplní včetně ceny si můžete prohlédnout v ceníku.


Potřebuje betonový plot údržbu?

Betonový plot je bezúdržbový. Už od výrobce přijde rovnou připravený k použití. Každý betonový výrobek však časem stárne a objevují se různé změny barevnosti, zejména ztmavnutí povrchu vlivem počasí. Tomuto jevu se dá poměrně dobře zamezit použitím povrchových nátěrů na beton. Ten vytvoří na povrchu film a lze ho tak poměrně dobře omývat, třeba i vysokotlakým čističem.

Výhody betonových plotů v kostce

 • Ke stavbě betonového plotu není třeba stavební povolení.
 • Bezpečnost
 • Soukromí
 • Zamezení vniknutí i uniknutí zvěře
 • Hluková a povětrnostní bariéra
 • Variabilita řešení
 • Snadná a rychlá montáž
 • Nenáročná údržba
 • Jednoduchý servis
 • Velký výběr dekorů a plotových výplní
 • Oplocení malého i velkého pozemku

Gabionové sypané stěny

Kvalitní plot s dlouhou životností, krásným vzhledem a zároveň poskytující vysokou míru soukromí a ochranu před hlukem a větrem - to je plot ze sypaných gabionů. Nejedná se o opěrnou stěnu.

Gabionové stěny se skládají z:

 • Speciální gabionové sloupky.
 • Plotové 2D svařované drátěné dílce.
 • Táhla (gabionové spony).

Výhody gabionové stěny:

 • Jsou tenčí než klasické gabiony - vhodné do prostor, kde nelze použít klasický gabion.
 • Jednoduchá konstrukce.
 • Rychlost výstavby - sestavení z velkých montážních celků.
 • Nižší spotřeba kamene v porovnání s klasickým gabionem.
 • Přírodní vzhled.
 • Dlouhá životnost - svařované panely mají dlouhou životnost díky povrchové úpravě. V případě použití kvalitního kamene je gabionová stěna zárukou dlouhotrvajícího skvělého vzhledu a funkčnosti. 

Plotové výplně

Nejzákladnější variantou pro stavbu plotů jsou samotné betonové desky. Vhodně je však lze doplnit i jiným materiálem. Nejvhodnější jsou výplně ze dřeva, plastu nebo kovu. Níže si prohlédněte ukázku variant výplní z jednotlivých materiálů.

Jednostranné a oboustranné desky


Pohledová strana

Každá prefabrikovaná plotová deska má svůj dekor. Všechny dekory si můžete prohlédnout v katalogu. Ovšem dekor není z obou stran plotové desky stejný. Vybraný dekor je vždy z jedné strany. Na zadní straně dělá výrobce tři různé vzory, aby zvýšil estetiku desek. Je na vás, abyste si vybrali, která strana desky bude směrem dovnitř do pozemku, a která ven.

Zadní strana

Na obrázku je ukázka provedení zadní strany. Pokud však chcete oboustranný plot, je třeba pořídit také oboustranný sloupek ( ten má potom vzor dekoru z obou stran). Dřevěné plotové výplně


Plastové plotové výplně

Kovové plotové výplně

Jak to celé proběhne?

1. Plán

Jako každý pořádný projekt, musí i ten váš začít s pořádným plánem. Po detailní konzultaci si všechno musíme pořádně zaměřit a nakreslit. Následně vám s vámi všechno překontrolujeme.

Následně si vyberete některý z nám nabízených typů plotových desek a dekorů a mi vám připravíme kompletní cenovou kalkulaci k odsouhlasení.

A můžeme začít.

2. Příprava staveniště

Ne vždy začínáme na zelené louce a starý plot je třeba odstranit. Původní plot zlikvidujeme a suť odvezeme na skládku.3. Zaměření nového plotu

Následně zaměříme a připravíme pozici nového plotu. Máme k dispozici všechnu potřebou techniku. Nejsme závislí na půjčovnách ani subdodávkách. Na místo stavby si dovezeme malý bagr, valník a další potřebné pracovní stoje. V místě práce přistupujeme šetrně k okolí a pokud to není nutné, nezasahujeme do něj.


4. Stavba nového plotu

Jakmile je vše vyměřeno, začínáme stavět samotný plot. Navážíme materiál a hloubíme základy a ukotvíme betonové sloupky. Následně vkládáme jednotlivé desky nebo plotové výplně podle výběru klienta.

Po dokončení prací vám předáme dokončenou práci ke schválení. Vše společně projdeme a zkontrolujeme, zda vše odpovídá původnímu plánu. 

Následně vše uklidíme a odjíždíme.

Zaujali jsme Vás? Rádi byste si nechali zpracovat nabídku? Určitě Vám jí připravíme, stačí vyplnit náš poptávkový formulář. Mezitím se můžete podívat níže na ceník prací a materiálu, ať si uděláte předběžnou představu. 

Co když se na plotu objeví bíle fleky?

Jde o takzvaný vápenný výkvět. Jeho výskyt je vždy úzce spojen s vlhkostí. Vlhkost obsažená v jednotlivých betonových dílcích transportuje na povrch výrobku či konstrukce hydroxid vápenatý Ca(OH)2 vznikající hydratací oxidu vápenatého CaO obsaženého v cementu. Po odpaření této transportní vlhkosti z povrchu betonového výrobku a kontaktu hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým CO2 v ovzduší se vytváří povlaky kalcitu CaCO3 zpravidla bílého zabarvení. Tento původně těžce rozpustný kalcit vystavený povětrnostním vlivům po čase následně přechází v rozpustnou formu - hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, který postupně samovolně vymizí. K tomuto dochází během výše uvedeného období několika měsíců až let. Zjednodušeně řečeno to trvá tak dlouho, dokud se všechen nevázaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betonového výrobku ven.

Tvorba vápenných výkvětů je průvodním a přirozeným jevem zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení účinkem povětrnostních vlivů je dlouhodobější proces v řádech měsíců až let, podle daných podmínek. Každá stavební konstrukce je vystavena specifickým podmínkám, proto se nedá niky paušálně stanovit doba, po kterou se vápenné výkvěty budou vyplavovat na povrch konstrukce a následně působením povětrnostních vlivů ustupovat (zpravidla ne déle než 3 roky). Zároveň je nutno poznamenat, že vápenné výkvěty nemají vedle dočasného nepříjemného estetického efektu žádný negativní vliv na užitné vlastni betonového výrobku.

Z hlediska platných a závazných technických norem není vápenný výkvět považován za vadu výrobku / dílce.

ČSN EN 12839: 12 - Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty

ČSN EN 13369:2013 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty