Jaký plot si zvolit?

20.11.2021

Každý, kdo má nějaký kus pozemku, má pochopitelně zájem, aby se o tom vědělo a aby to ostatní lidé akceptovali. A tak si ho dotyčný třeba ohradí. 


Když je nějaký pozemek něčím majetkem, není nic neobvyklého na tom, když si ho tento majitel ohradí. Činí se tak vlastně ze dvou sobě si poněkud protiřečících, ale přesto logických důvodů: buď majitel nechce, aby mu na pozemek vstupovali nevítaní hosté, nebo naopak neprahne po tom, aby mu někdo pro změnu z tohoto vyhrazeného místa odcházel, jak se mu zlíbí.

První případ je typický třeba pro majitele domů, zahrad, pastvin a podobných soukromých prostranství, kde tito chtějí mít svůj klid, druhý případ je typický třeba pro různé firmy nebo třeba i věznice, odkud si nemá, kdo co odbíhat, kdykoliv se mu zlíbí.

A aby se zamezilo chození přes hranice určitého prostoru, budují se velice často ploty. Někdy jen takové ty pro pořádek, takové, které sice jisté území ohraničí, ale kdyby přišlo na věc, nejsou pro nikoho ani sebemenší překážkou, jindy ale třeba i takové, přes které se člověk jen tak nedostane.

Každý člověk si může vybrat, pro co se tu rozhodne. Možností už je dnes spousta, a tak se nemusíme omezovat jenom nějakou ohradou z kůlů nebo drátěným plotem, jaký byl univerzálním (nejen) za dob socialismu. Dnes už se dá využít spousta různých materiálů, a to samostatně stejně jako v různých kombinacích. A nejednou se přinejmenším zčásti využije i beton.

Nemusíte si ale hned představovat jenom nějakou masivní a vysokou betonovou zeď, bariéru určenou k tomu, aby ji nikdo nepřekonal. Lze využít i pouhé betonové prvky, dejme tomu sloupky, zkombinované s materiály jinými, působícími daleko estetičtějším dojmem.

Takový beton má vlastnosti, jež našincům určitě nejsou neznámé. A proto všichni víme, kdy právě takovýto plot využít. Pochopitelně hlavně tehdy, když potřebujeme nebo chceme mít něco, co vydrží celou věčnost, co odolá i rozmarům počasí, i nejednou neblahému počínání lidí.

A betonový plot můžete mít i vy. A to přesně takový, jaký se vám bude líbit.