O investicích do oplocení pozemku

06.12.2021

Bez oplocení kolem pozemku je jeho plocha zranitelná vůči celé řadě vnějších vlivů a faktorů. Tato investice zkrátka patří u každého objektu k těm základním. 


Jak je to s přípravou podloží pro výstavbu oplocení

Kamenná zídka - pro všechny typy zdí a zídek, které jsou souvislé, je nutné připravit i souvislé podloží, to znamená vyhloubit po celé délce oplocení úzký výkop, hluboký a široký v závislosti na půdorysu zdiva a zároveň výšce (hmotnosti) oplocení. To vyžaduje značné úsilí, buď se výkop hloubí ručně, nebo se využívá mechanizace, ovšem vždy to vyžaduje mnoho času, energie a také financí. Je to jedna z nejnáročnějších fází výstavby tohoto typu oplocení.

Pletivo - u oplocení pletivem záleží na vašem rozhodnutí, zda postačí pouze zabetonovat do země opěrné sloupky z ocelových trubek, anebo trubky zabetonujete do přízemního nízkého soklu. Betonový sokl má výhodu v tom, že do pletiva neprorůstá tráva nebo okrasné dřeviny, snadno se konec pozemku udržuje v čistotě. V případě soklu to opět znamená vyhloubit výkopovou rýhu po celé délce pletiva.

Betonový plot z prefabrikovaných panelů - jednou z podstatných výhod tohoto řešení je zjednodušení práce zejména při přípravě podloží. Zde se nehloubí výkop po celé délce oplocení, ale pouze, podobně jako u samostatných trubek pro pletivo, otvory pro zabetonování opěrných železobetonových sloupků. Tím se proces přípravy podloží výrazně zkracuje a jde i o významnou úsporu celkových nákladů.

Výstavba oplocení

Kamenná zídka - kameny, ale i cihly nebo odlévané tvárnice musíte klást na sebe v jednotlivých řadách a je to docela náročná a zdlouhavá práce, což ve finále vyústí ve vyšší finanční investici.

Pletivo - u pletiva jste na tom velmi dobře, jakmile máte zabetonované sloupky (nebo hotový betonový sokl), pletivo jste schopni natáhnout během pár hodin a samozřejmě i ušetříte peníze.

Betonový plot - v tomto případě jde práce od ruky stejně rychle a mnohdy i rychleji, než u pletiva. Odpadá totiž pracné natahování pletivového lanka, napínání pletiva a uchycení jednotlivých dílčích ok. Betonové panely se pouze zasouvají do drážek ve sloupcích a celý pracovní proces spíše připomíná stavebnici pro dospělé